PROJEKTUJEME
PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ

PROJEKCE A INŽENÝRING
V PLYNÁRENSTVÍ

Společnost Forgas a.s. byla založena v roce 2013 a základem jejího profesního a personálního obsazení jsou vysoce kvalifikovaní pracovníci, kteří dlouhá léta pracovali v projekčním oddělení firmy Plynostav-regulace plynu a.s. Pardubice.

Hlavním předmětem činnosti firmy jsou kompletní služby v projektování a inženýringu staveb v oblasti energetiky a plynárenství.

Mezi nejvýznamnější zákazníky patří především firmy zabývající se těžbou, distribucí a skladováním zemního plynu.

NAŠE FILOZOFIE je založena na dobré spolupráci se zákazníkem, která je důležitá pro úspěch každého projektu.

Klademe proto zvláštní důraz na spolehlivost a dodržování smluv a termínů. Vždy navrhujeme optimální řešení, která odpovídají nejnovějším trendům a stavu rozvoje technických prostředků za podmínky finanční a nákladové přijatelnosti pro zákazníka, včetně respektování přírodních a kulturních hodnot.

Od roku 2016 jsme členem Asociace projektantů plynárenských zařízení, www.appz.cz.

Pro realizaci projektů (2D/3D) používáme moderní software např. AutoCAD, AutoCAD Plant 3D, GeoStore V6, KROS 4 apod.