Projekce a inženýring v plynárenství

Hlavním předmětem činnosti společnosti FORGAS a.s. je projektování a inženýring v oblasti plynárenství. 100% vlastníkem společnosti je firma Prodin a.s. Pardubice. Statutárním orgánem společnosti je představenstvo, které je tvořeno předsedou a dvěma členy. Kontrolním orgánem společnosti je dozorčí rada tvořená předsedou a dvěma členy.

Aktuality