Kvalifikace a certifikáty


Zde si můžete prohlédnout naše nejdůležitější odborné certifikáty.


Osvědčení o autorizaci ČKAIT

  


Báňské oprávnění firma

  


Báňské oprávnění  projektant

              


Báňské oprávnění k projektování instalací vyhrazených elektrických zařízení

   


 Certifikát ČSN ISO 9001:2016


 Certifikát ČSN ISO 45001:2018


Politika kvality a BOZP