Zapojení sondy La37 – liniová část

Investor: MND a.s.
Termín stavby: 2015 - 2016

Stupeň projektu: DÚR, DSP, DPS

Termín realizace projektu / stavby: 2015-2016 / 2016