Realizované projekty

Soubor staveb Rekonstrukce sušení PZP Tvrdonice

Investor: innogy Gas Storage s.r.o.

Celková rekonstrukce technologie sušení plynu a regenerace TEG pro zvýšení kapacity Q = 10 mil. Nm3/den; p = 47÷138 bar. Rekonstrukce v rozsahu objektů Sušení plynu, Regenerace TEG, Potrubní rozvody, Separace a měření, Plynová kotelna. Více


Zapojení sond Borkovany

Investor: MND a.s.

Propojení těžebních sond se stávajícím areálem SNS Dambořice inženýrskými sítěmi. VTL plynovody DN100 PN40, DN50 PN210, ropovod DN100 PN40, Produktovod DN100 PN16; celková délka společné trasy cca 9km. Více


1 2 3 4
Poslední