POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD
POVOLEN DOWNLOAD

Přímé napojení sběrných středisek SS1 a SS2 PZP Dolní Dunajovice na plynovody 2 x DN 500 PN 63 NET4GAS

Typ: podzemní zásobníky plynu
Investor: RWE Gas Storage s.r.o.
Termín stavby: 2015

Stupeň projektu: DSP, DPS, AD

Termín realizace projektu / stavby: 2015 / 2016-2017