POVOLEN DOWNLOAD

Soubor staveb Rekonstrukce sušení PZP Tvrdonice

Typ: podzemní zásobníky plynu
Investor: innogy Gas Storage s.r.o.
Termín stavby: 08/2018 – 12/2019

Stupeň projektu: DSP, DPS