Liniové stavby

V oblasti liniových staveb naše společnost zpracovává projektovou dokumentaci všech stupňů pro:

  • Přípojky a plynovody všech tlakových úrovní
  • Průmyslové plynovody všech tlakových úrovní
  • Potrubní rozvody tlakových médií

Realizované projekty

Zapojení sond Borkovany

Investor: MND a.s.

Propojení těžebních sond se stávajícím areálem SNS Dambořice inženýrskými sítěmi. VTL plynovody DN100 PN40, DN50 PN210, ropovod DN100 PN40, Produktovod DN100 PN16; celková délka společné trasy cca 9km. Více