Technologické celky

V oblasti technologických celků naše společnost zpracovává projektovou dokumentaci všech stupňů pro:

  • Měřící stanice plynu
  • Podzemní zásobníky plynu
  • Kotelny se zařízením na plynná paliva
  • Plynové hospodářství elektráren (paroplynové cykly)
  • Kompresní stanice plynu
  • Čerpací stanice CNG

Realizované projekty

Soubor staveb Rekonstrukce sušení PZP Tvrdonice

Investor: innogy Gas Storage s.r.o.

Celková rekonstrukce technologie sušení plynu a regenerace TEG pro zvýšení kapacity Q = 10 mil. Nm3/den; p = 47÷138 bar. Rekonstrukce v rozsahu objektů Sušení plynu, Regenerace TEG, Potrubní rozvody, Separace a měření, Plynová kotelna. Více


Měřící stanice plynu a ropy

Investor: Emerson PM / Daniel

Měřící stanice různých měřících principů – clona, ultrazvuk, turbína Destinace: Tunis, Gruzie, Turecko, Rusko, Saudská Arábie apod. Více


1 2
Poslední