POVOLEN DOWNLOAD

Zapojení sond Borkovany

Investor: MND a.s.
Termín stavby: 06/2017 – 07/2018

Stupeň projektu: DÚR, DSP, DPS