Podzemní zásobník plynu Láb – zvýšení těžebních výkonů - propoje II. etapa (Slovensko)

Typ: podzemní zásobníky plynu
Investor: Nafta a.s.
Termín stavby: 2006 - 2007